Levensenergie in Balans

Advies - Onderzoek - Educatie

Praktijk

Praktijk voor voeding en psychologie

Wat kan ik voor u doen?

Bij veel mensen is er sprake van een disbalans in hun levensenergie. Dat betekent dat ze niet lekker in hun vel zitten, vermoeid, kwetsbaar of (chronisch) ziek zijn. Zo’n disbalans kan verbeterd worden op verschillende manieren.

Mijn bijdrage hieraan, als orthomoleculair voedingskundige en levensmiddelen-technoloog, betreft het geven van advies over voeding en voedingsstoffen, zoals bij voorbeeld vitaminen en mineralen. "Ortho" komt van het Griekse woord "orthos" en betekent goed of juist en "moleculair" heeft betrekking op “moleculen”. Dit zijn de “bouwstenen” waaruit ons lichaam is opgebouwd. Uitgangspunt van de orthomoleculaire geneeskunde is, dat ons lichaam optimaal kan functioneren met de juiste voeding (en voedingsstoffen). Ons afweersysteem kan ons dan goed beschermen tegen ziekten.

Als onderdeel van elk behandeltraject besteed ik aandacht aan de gezondheid van uw darmen, omdat zich hierin 80% van ons afweersysteem bevindt. Uw lichamelijke gezondheid wordt dan ook voor een groot deel bepaald door uw darmgezondheid. Een ontregelde darm heeft ook effect op het geestelijk welbevinden en omgekeerd heeft stress weer effect op de darmgezondheid.

Als gezondheidspsycholoog geef ik leefstijladviezen die de gezondheid bevorderen. Daarbij kan ik ondersteuning bieden bij het bewust worden van gebeurtenissen en loslaten van oude patronen. Zo kan stress verminderen en ontstaat er ruimte voor nieuwe mogelijkheden en keuzes.

Samen met u kan ik kijken met welke voeding en leefstijl u een optimale gezondheid kunt bereiken. Ik wens u een goede gezondheid!

Hartelijke groet,

Ir. drs. Brigitte Baumeister

Orthomoleculair voedingskundige
Levensmiddelentechnoloog
Gezondheidspsycholoog